Tarieven

Vergoeding

 Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. De 1e 18 keer krijgt u meestal geheel, soms gedeeltelijk vergoed afhankelijk van het soort zorgverzekering. Meestal is 18 keer ruim voldoende. Is meer nodig dan heeft u een aanvullende verzekering nodig.

Wij hebben een overeenkomst met VGZ, IZZ, IZA, Unive, Bewust, Zekur, SZVK, Zorgzaam, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO en  OZF. Declaraties gaan rechtstreeks naar uw zorgverzekering. U merkt daar zelf niets van. De 1e 18 keer worden volledig vergoed. Daarna hangt dat af van uw aanvullende verzekering.

Staat uw zorgverzekeraar hier niet bij? Dan krijgt u van ons een factuur. Deze betaalt u en dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van het soort verzekering dat u heeft. Bij een restitutiepolis krijgt u 100% vergoed. Heeft u een naturapolis dan krijgt u een deel vergoed, tussen de 50 en 85%. Vraag dit zelf na bij uw zorgverzekeraar omdat wij hier geen zicht op hebben.

 

Tarieven

  • Consult kinderfysiotherapie ___________________________ € 53,50
  • Consult kinderfysiotherapie aan huis __________________ € 71,50
  • Consult kinderfysiotherapie via beeldbellen (Teams) ___ € 53,50
  • Overleg/instructie ouders _____________________________ € 53,50
  • Schoolbezoek ________________________________________ € 71,50
  • Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport ____________ € 53,50
  • Screening (als er geen verwijzing is) ___________________€ 15,50
  • Draagconsult zonder verdere behandeling _____________ € 71,50